The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18502
Title: Модернізація ротаційної борони для післясходового обробітку грунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів
Authors: В. О. Кравець
Keywords: ротаційна борона, аналіз конструкції, модернізована борона БР-6Ш, математична модель підвіски, тривимірна модель деталі «Маточина»
Date of publication: 2018-12-06 09:16:21
Last changes: 2018-12-06 09:16:21
Year of publication: 2018
Summary: Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Модернізація ро-таційної борони для післясходового обробітку ґрунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів» Розрахунково-пояснювальна записка виконана на 81 аркушах формату А4, а графічна частина виконана на 9 аркушах формату А1. Роботу виконано на базі ТОВ “Агромаш-Калина”, м. Калинівка, Вінницької області.
В першому розділі виконано аналіз конструкції, характеристик та галузей
використання існуючих ґрунтообробних машин в загалі і ротаційних борін зок-рема, а також показано доцільність модернізації ротаційної борони.
В другому розділі описана будова та робота модернізованої ротаційної борони БР-6Ш. Розглянута конструкція агрегату, її принцип роботи та призна-чення ротаційної борони, також проведено розрахунок вісі на згин.
В третьому розділі розроблено математичну модель підвіски робочих ор-ганів ротаційної борони, а саме розроблено рівняння руху важеля з робочими органами. Крім того, виконано аналіз взаємодії зубчастих дисків з ґрунтом. При цьому виконано детальний аналіз фізичних процесів, що відбувається під час руху зубчастих дисків.
В четвертому розділі САПР при розроблено алгоритм побудови тривимір-ної моделі деталі «Маточина».
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18502.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18502.pdf Size : 8369695 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska