The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18541
Title: Економічний механізм управління аграрним підприємством (за матеріалами СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області)
Authors: Виговський Ю.О.
Keywords: механізм, інвестиції, управління, диверсифікація, АПК, сільське господарство, конкуренція, механізм
Date of publication: 2018-12-06 12:00:51
Last changes: 2018-12-06 12:00:51
Year of publication: 2018
Summary: Обєктом дослідження є економічний механізм формування і функціонування СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень стосовно економічного механізму формування аграрного управління аграрним підприємством в сучасних умовах.
Мета дослідження аналіз функціонування економічного механізму окремо взятого підприємства Вінницького регіону (СТОВ Агрофірма «Красне»), пошук реальних шляхів покращення механізму управління даним підприємством на перспективу, удосконалення системи планування, диверсифікація виробництва основної продукції комплексу на майбутнє.
Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування і використання економічногомеханізму аграрних підприємств та їх розвитку на перспективу.
Встановлено: особливості економічного механізму функціонування підприємств в аграрній сфері Вінницького регіону, як необхідна передумова підвищення конкурентоспроможності галузь, сутність поняття економічного механізму управління аграрним підприємством.
Виявлено: проблеми в управлінні економічним механізмом СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області, спричинені неефективним використанням наявних ресурсів, модливостівдоконалення організаційноїструкутри підприємства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18541.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18541.pdf Size : 748144 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska