The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18545
Title: Управління фінансовою стратегією підприємства
Authors: Аркавенко М.
Keywords: Підприємство, фінансова стратегія, ефективна діяльність підприємства, формування фінансової стратегії підприємства
Date of publication: 2018-12-06 12:42:10
Last changes: 2018-12-06 12:42:10
Year of publication: 2018
Summary: Прискорення змін у зовнішньому середовищі, поява нових потреб у споживачів, зростання конкуренції, розвиток інформаційних мереж, а також ряд інших причин стали поштовхом до підвищення ролі стратегічного управління діяльністю підприємства. За сучасних умов суб’єкти господарювання усвідомили, що основою успішної діяльності є розробка ефективної фінансової стратегії на довгостроковий період
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18545.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: -
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18545.pdf Size : 2877065 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska