The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18546
Title: Удосконалення умов вирощування ремонтних теличок за рахунок оптимізації параметрів мікроклімату
Authors: Шуй Роман Вячеславович
Keywords: удосконалення, вирощування, ремонтні телиці, годівля, утримання, мікроклімат, жива маса, проміри, прирости.
Date of publication: 2018-12-06 12:46:22
Last changes: 2018-12-06 12:46:22
Year of publication: 2018
Summary: Утримання ремонтних теличок безприв’язно показує вищі прирости
живої маси при розміщенні тварин в модулях з відокремленою зоною
відпочинку, отримано більший прибуток на 33,6 тис. грн. в 2018 році при
рентабельності – 41,97%, що більше ніж у 2017 році на 30,7% за утримання
ремонтних теличок безприв’язно на глибокій підстилці.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18546.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - ВНАУ. - 2018. – 14 табл. – 1 рис. – 7 формул. – 40 бібліограф. назв. – 67 с
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18546.pdf Size : 1047304 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska