The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18548
Title: Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Лан» с.Маньківка Бершадського району Вінницької області)
Authors: Закревський А.В.
Keywords: сільське господарство, глобалізація, потенціал, СТОВ, сільський розвиток, рентабельність, прибутковість, оперативне управління
Date of publication: 2018-12-06 12:59:16
Last changes: 2018-12-06 12:59:16
Year of publication: 2018
Summary: ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – оперативне управління розвитком аграрного підприємства на прикладі СТОВ «Лан» с. Маньківка.
ПРЕДМЕТОМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – є сукупність теоретичних, методичних, а також практичних положень оперативного управління діяльністю агроформувань.
МЕТА РОБОТИ – дослідження ефективності оперативного управління діяльністю СТОВ «Лан», пошук реальних шляхів покращення механізму регулювання сільського господарства, удосконалення системи державної підтримки сільськогосподарських виробників.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики формування і використання потенціалу агрогосподарств та особливості оперативного управління ним..
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.
Встановлено: вдосконалення стратегічного управління діяльністю СТОВ «Лан», як необхідна передумова успішної діяльності в сучасному просторі, сутність понять «ефективність», «рентабельність».
Досліджено: економічну ефективність діяльності товариства, практику організації оперативного управління у досліджуваному підприємстві та стратегію на ринку сільськогосподарської продукції.
Виявлено: проблеми в оперативному управлінні господарства спричинені неефективним використанням наявних ресурсів, резерви збільшення виробництва, заходи по вдосконалення оперативного управління.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18548.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18548.pdf Size : 741095 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska