The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18549
Title: Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит»)
Authors: Крилова С.О.
Keywords: конкурентоспроможність конкурентні переваги підприємства АПК, інноваційні технології, маркетинг.
Date of publication: 2018-12-06 13:00:41
Last changes: 2018-12-06 13:00:41
Year of publication: 2018
Summary: Об’єкт дослідження – ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» м.Хмільник Вінницької області.
Предметом наукового дослідження є комплекс теоретичних, методологічних і практичних аспектів управління конкурентоспроможністю підприємств АПК.
Мета роботи – аналіз теоретичних, методологічних і практичних аспектів управління конкурентоспроможністю підприємств АПК та оцінка перспектив удосконалення конкурентних позицій досліджуваного підприємства.
Методи дослідження – порівняння, систематизації та узагальнення; статистичного аналізу; індукції, дедукції, системного підходу; формалізації; графічний та табличний методи.
Короткий зміст роботи:
Встановлено: теоретико-сутнісну характеристику управління конкурентоспроможністю підприємств АПК.
Досліджено: ефективність господарської діяльності ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» та особливості управління конкурентоспроможністю.
Виявлено: ключові проблеми управління конкурентоспроможністю пов’язані зі складною економічною ситуацією, зростанням виробничих витрат, інтенсивною конкуренцією на ринку молокопродуктів та моно- товарністю досліджуваного господарства. Визначено резерви імплементації конкурентних переваг за рахунок активізації маркетингової політики, модернізації та диверсифікації виробництва і створення молочних кооперативів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18549.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18549.pdf Size : 1306339 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska