The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18560
Title: Управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації)
Authors: Козловський О. В.
Keywords: сільські території, територіальні громади, соціально-економічний розвиток, управління соціально-економічним розвитком, програм соціально-економічного розвитку, стратегічні пріоритети
Date of publication: 2018-12-06 16:38:04
Last changes: 2018-12-06 16:38:04
Year of publication: 2018
Summary: Об’єкт дослідження – Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації.
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретико-методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо управління соціально-економічним розвитком сільських територій, які сприятимуть їх ефективному функціонуванню та підвищенню рівня життя сільського населення.
Методи дослідження – абстрактно-логічний, монографічний та порівняння, структурно-функціональний, діалектичний, статистико-економічний, графічний та табличний.
В результаті виконання дипломної роботи були визначені теоретико-методичні засади управління соціально-економічним розвитком сільських територій, проведена оцінка соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області, обґрунтовані стратегічні пріоритети удосконалення системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій.
Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що обґрунтовані методичні підходи, отримані теоретичні висновки і практичні рекомендації можуть бути використані органами регіональної та районної ланок державної влади й місцевого самоврядування при формуванні та реалізації регіональної і місцевої політики, програм соціально-економічного розвитку сільських територій.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18560.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18560.pdf Size : 1053532 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska