The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18561
Title: Управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації)
Authors: Лавриков А.К.
Keywords: мале підприємство, менеджмент, державна підтримка, ефективність, конкурентоспроможність, підприємництво.
Date of publication: 2018-12-06 16:43:38
Last changes: 2018-12-06 16:43:38
Year of publication: 2018
Summary: ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання Вінницької області.
ПРЕДМЕТОМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень управління діяльністю агропромислового комплексу в сучасних умовах глобалізації.
МЕТА РОБОТИ – розроблення теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо економічного розвитку і підтримки малого підприємництва Вінничини, удосконалення системи державної підтримки малого підприємництва регіону.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем функціонування малих аграрних підприємств та управління ними. У роботі використано методи: систематизації та узагальнення; логічного узагальнення; спостереження; аналізу й синтезу, індукції та дедукції; порівняльний та графічний аналіз; картографічний; бальний; експертних оцінок та ін.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.
Розкрито: сутність і проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері економіки.
Досліджено: особливості малого підприємства; проаналізвано сучасний стан малого підприємства та його особливості.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18561.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18561.pdf Size : 2463328 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska