The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18562
Title: Формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств (за матеріалами СТОВ “Прогрес”)
Authors: Мороз Костянтин Петрович
Keywords: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, РИНКОВА ЕКОНОМІКА, РОЗВИТОК, АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО, ПІДПРИЄМСТВО, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ.
Date of publication: 2018-12-06 16:54:52
Last changes: 2018-12-06 16:54:52
Year of publication: 2018
Summary: У дипломній роботі висвітлено шляхи формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств. Основними перевагами запропонованого механізму управління агропромисловим підприємством є: моніторинг процесу управління промисловим маркетингом підприємства; забезпечення керівництва своєчасною і достовірною інформацією про стан маркетингової діяльності; діагностика, випередження небезпечних, деструктивних ситуацій у діяльності підприємства та їх локалізація і ліквідація; формування ключових показників ефективності управління маркетинговою діяльністю; забезпечення безперебійної та взаємовигідної роботи всіх підрозділів підприємства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18562.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18562.pdf Size : 1593434 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska