The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18566
Title: Дипломна робота Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення
Authors: Бабур В.А.
Keywords: якість питної води, очищення води, доочищення води, централізоване водопостачання, санітарно-гігієнічні показники
Date of publication: 2018-12-06 17:09:14
Last changes: 2018-12-06 17:09:14
Year of publication: 2018
Summary: Матеріали дипломного дослідження на тему: «Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення» викладені на 63 сторінках комп’ютерного тексту, у т.ч. основний текст на 59 сторінках. Дипломна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, пропозицій та списку використаної літератури. Вона налічує 9 таблиць. Список використаної літератури складається із 50 джерел.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18566.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18566.pdf Size : 697044 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska