The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19455
Title: Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні
Authors: Логоша Р.В., Хрипко О.Л.
Keywords: органічна продукція, сертифікація, органічні технології
Date of publication: 2019-02-08 08:40:42
Last changes: 2019-02-08 08:40:42
Year of publication: 2018
Summary: В аграрному секторі світової економіки в останні десятиліття зміцнює свої позиції та набуває поширення інноваційна стратегія довгострокового зрівноваженого розвитку, яка проголошує необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь стосовно безпечного і здорового довкілля. Саме концепція зрівноваженого розвитку призвела до виникнення численних еко-інновацій. До таких належить виробництво екологічно чистої продукції, використання природних, ресурсозберігаючих технологій, концепція управління «зелений офіс», концепція «еко-ефективності», модель «чистого виробництва», міжнародні стандарти еко-менеджменту й аудиту (ISO 14000, EMAS та ін.), методи підвищення ресурсної продуктивності на основі концепції MIPS, новий системний екологічний дизайн і спеціальне маркування продукції та інші ініціативи, що покликані забезпечити підвищений рівень екологічної безпеки виробництва, продукції та послуг при одночасному зміцненні конкурентних такого бізнесу.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19455.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні питання економіки, фінансів та сучасного менеджменту: зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 червня 2018 р.). – К.: Аналітичний центр "Нова Економіка", 2018. - С. 20-23.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19455.pdf Size : 537611 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska