The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19470
Title: Маховик "VDMI" Пат. 124327
Authors: Янович В.П., Купчук І.М.
Keywords: Маховик "VDMI"
Date of publication: 2019-02-08 10:16:35
Last changes: 2019-02-08 10:16:35
Year of publication: 2018
Summary: Маховик "VDMI" містить корпус, основу, поршні-тягарі з можливістю радіального переміщення, гідроциліндр, шток із поршнем. Поршні-тягарі переміщаються від осі обертання до периферії або від периферії до осі обертання під дією робочої рідини, яка подається із гідроциліндра в порожнини під поршнями-тягарями та над ними.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19470.pdf
Publication type: Патенти
Publication: Маховик "VDMI" Пат. 124327 UA, МПК F16F 15/30. - № u 2017 07514 ; заявл. 17.07.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл.№ 7. - 3 с. : кр
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19470.pdf Size : 499998 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska