The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20087
Title: Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні
Authors: Томашук І. В.
Keywords: розвиток, сільські території, земельна реформа
Date of publication: 2019-04-08 11:10:15
Last changes: 2019-04-08 11:10:15
Year of publication: 2018
Summary: Трансформаційні процеси в сільській місцевості України обумовлені широким колом факторів-погіршенням демографічної, соціальної, екологічної та економічної ситуації, неефективною сільськогосподарською та земельною реформою. Серед них можна виділити проблеми сільського землеустрою.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20087.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез доп., (10 верес. 2018 р., м. Полтава). - Полтава : ЦФЕНД, 2018. - Ч. 1. - С. 55-56.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20087.pdf Size : 952490 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska