The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20095
Title: Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільських територій
Authors: Томашук І. В.
Keywords: ресурсний потенціал, сільські території, ефективність
Date of publication: 2019-04-08 11:29:52
Last changes: 2019-04-08 11:29:52
Year of publication: 2016
Summary: У сучасних умовах стабільність та розвиток економіки України залежить
від рівня людського потенціалу та інвестицій в нього. Розвиток сільських територій напряму залежить від використання їх ресурсного потенціалу, який потребує виважених дій з боку держави. Найважливішим елементом сільських територій є сільська громада.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20095.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (22 груд. 2016 р., Харків). У 2 ч. Ч. 1 / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2016. - С. 224-227.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20095.pdf Size : 814056 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska