The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20100
Title: Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів
Authors: Тітаренко О. М.
Keywords: аграрний сектор, агрофітоценоз, біорізноманіття, сільськогосподарська про- дукція, гербіциди, пестициди
Date of publication: 2019-04-08 11:49:00
Last changes: 2019-04-08 11:49:00
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто питання впливу сільськогосподарської діяльності на стан біорізноманіття Східного Поділля. Висвітлено перспективи захисту біологічного різноманіття від негативного впливу антропогенної діяльності, обґрунтовано вирішальну роль використання пестицидів для боротьби зі шкідливими організмами. Оцінено важливе значення систем захисту рослин для
ефективної боротьби з бур’янами. Висвітлено особливості впливу і перспективи збереження та захисту біорізноманіття від негативних наслідків сільськогосподарської діяльності. Обґрунтовано шляхи удосконалення використання сучасних засобів захисту рослин з метою збереження
біологічного різноманіття. За результатами досліджень встановлено, що гербіциди мають значний вплив на формування врожайності та якості продукції агроценозів. До того ж значно зменшується ураження рослин хворобами і їх поширення. Тому, потенційна загроза гербіцидів, їх накопичення у навколишньому природному середовищі потребує наукового пошуку і розробки
підходів до організації захисних заходів. Запропоновано інтегровані системи захисту рослин, які мають природоохоронне спрямування.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20100.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збалансоване природокористування. - 2018. - № 4. - С. 12-19.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20100.pdf Size : 238497 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska