The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20132
Title: Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі
Authors: Мудрак Г. В., Ковка Н. С.
Keywords: екологічна мережа, принципи, біорізноманіття, ландшафти, екологічні коридори, ядра екологічної мережі
Date of publication: 2019-04-10 15:42:45
Last changes: 2019-04-10 15:42:45
Year of publication: 2017
Summary: В статті висвітлено основні науково-методичні принципи та підходи
щодо створення екологічної мережі, її значення для збереження життя на
Землі. Окрім науково-методичних принципів, було роглянуто також етнічні
приципи, які використовуються для створення та невиснажливого
використання екологічної мережі, також охарактеризовано головну мету, як
керівних так і науково-методичних принципів. Подано ряд підхдів
запропонованих вченими, для формування базових елементів екомереж та
короткий опис їх у структурі екологічної мережі. Розкрито основні поняття
щодо формування екологічної мережі. Визначено основні функції й значення
екологічної мережі для збереження біотичного і ландшафтного різноманіття.
Обгрунтовано головні завдання екологічної мережі. Проаналізовано останні
дослідження, які проводились для формування принципів та підходів, щодо створення екологічної мережі. Охарактеризовано актуальність теми та мету наукової статті. Досліджено, який із запропонованих підходів, краще
використовути для екологічної мережі Східного Поділля. Наголошено на
деяких аспектах у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Акцентується увага на тому, що екологічна мережа передбачає охоплення не
тільки природних, а й змінених ландшафтів, що має велике значення. Зроблено
огляд літературних джерел. Вивчено основні методи та інструменти
збереження біорізноманіття. Визначено саму концепцію екологічної мережі.
Встановлено особливості її формування, структуру та перспективи. Зроблено
висновок та надані пропозиції щодо подальшого формування екологічної
мережі. Передбачається формування екологічної мережі шляхом створення єдиної
територіальної системи, яка б складалась із структурних елементів чотирьох
типів: ключові, сполучні, буферні та відновлювані території.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20132.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2017. - № 6, т. 1. - С. 205-213.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20132.pdf Size : 420194 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska