The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20133
Title: Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам
Authors: Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П.
Keywords: спеціальні сировинні зони, агроекологічне обґрунтування, органічне виробництво, екологічність аграрних підприємств, земельні ресурси, оцінка землі, науково методичне забезпечення, нормативно-правова база
Date of publication: 2019-04-10 15:49:46
Last changes: 2019-04-10 15:49:46
Year of publication: 2017
Summary: Проаналізовано основну нормативно-правову, науково-методичну базу для
оцінки придатності земель екологічним вимогам спеціальних сировинних зон на
державному рівні. Проведено огляд науково-методичних підходів щодо
створення, відповідності, функціонування та можливостей формування
спеціальних сировинних зон, їх екологічного аудиту і перспектив розвитку. Проаналізовано результати досліджень вчених, які вирішують проблемні питання виробництва та споживання екологічно чистої продукції. Обґрунтована необхідність впровадження в системі землекористування України спеціальних сировинних зон, що функціонують на принципах органічного землеробства. Визначені складові механізмів державної підтримки органічного землеробства. Відображено важливість запровадження у сільському господарстві системи органічного землеробства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20133.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 129-140.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20133.pdf Size : 335485 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska