The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20134
Title: Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900)
Authors: Піковська Т. В.
Keywords: політичні партії, суспільство, національне питання, ідеологія, громадські організації
Date of publication: 2019-04-10 15:57:26
Last changes: 2019-04-10 15:57:26
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена політичним партіям в чеських землях (1848–
1900) та впливу який вони здійснили на суспільний розвиток.Під час
роботи над статтею були застосовані історико–порівняльний метод,
історико–типологічний та історико–системний методи. Формування
політичних партій в чеських землях відбувалось шляхом відмінним від
інших європейських країн.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20134.pdf
Publication type: Статті
Publication: Гілея : наук. вісн. - Київ : Гілея, 2019. - Вип. 142, № 3, ч. 1. - Серія: Історичні науки. - С. 128-130.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20134.pdf Size : 29069200 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska