The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20138
Title: Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні
Authors: Хаєцька О. П.
Keywords: підприємництво, конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання
Date of publication: 2019-04-11 08:50:00
Last changes: 2019-04-11 08:50:00
Year of publication: 2018
Summary: Розглянуто особливості функціонування підприємництва в Україні. Зазначено, що підприємництво є рушієм економіки, адже ефективність функціонування підприємств безпосередньо впливає на економічний розвиток та якісь життя населення. Наведено проблеми розвитку вітчизняного підприємництва, запропоновано ряд заходів, які б створили сприятливе конкурентне середовище для розвитку бізнесу в Україні. Вказано, що розвиток та розширення сектору малого й середнього підприємництва є одним із пріоритетів державної економічної політики в Україні.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20138.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка та управління АПК : зб. наук. пр. - 2018. - № 2 (143). - С. 122-131. - (Продовження Вісника Білоцерківського державного аграрного університету)
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20138.pdf Size : 468539 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska