The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20149
Title: Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України
Authors: Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В.
Keywords: екологічна безпека, техногенне середовище
Date of publication: 2019-04-11 14:53:59
Last changes: 2019-04-11 14:53:59
Year of publication: 2018
Summary: Усвідомлення важливості екологічної безпеки агросфери як основного джерела життя людей дає можливість взаємодоповнення і гармонійного співіснування
природного, соціального і техногенного середовищ.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20149.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: 5-й Міжнар. конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» : зб. матеріалів, (26-29 верес. 2018 р., м. Львів) / Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - С. 35.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20149.pdf Size : 846935 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska