The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20156
Title: Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера
Authors: Слотюк П. В.
Keywords: логіка, діалог культур, буття, смисл, особистість, пізнання
Date of publication: 2019-04-15 08:49:44
Last changes: 2019-04-15 08:49:44
Year of publication: 2019
Summary: Аналізується ідея діалогіки В. Біблера в контексті його концепції
діалогу культур та її важливість в умовах зростаючої міжкультурної
взаємодії і необхідності обґрунтування нової картини світу.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20156.pdf
Publication type: Статті
Publication: Гілея : наук. вісн. - Київ : Гілея, 2019. - Вип. 142, № 3, ч. 2. - Серія: Філософські науки. - С. 166-170.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20156.pdf Size : 1317911 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska