The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20615
Title: Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування
Authors: Волонтир Л. О.
Keywords: комп’ютерні технології, економічного спрямування
Date of publication: 2019-06-07 09:07:18
Last changes: 2019-06-07 09:07:18
Year of publication: 2019
Summary: На сучасному етапі зростає обсяг професійних завдань, які вимагають
застосування комп’ютерних технологій. Основними можна вважати моделювання
різних економічних явищ, обробку економічної інформації, розрахунок складних
економічних показників, планування, прогнозування діяльності підприємств. З
метою автоматизації цих процесів сучасний фахівець має володіти
комп’ютерними технологіями. Ці технології в навчальному процесі виконують дві
основні функції: вони реалізуються як засіб, так і об’єкт навчання.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20615.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Matlab та комп`ютерні обчислення в освіті, науці та інженері : тези Загальноукраїн. конф., (16-17 трав. 2019 р., м. Київ). - Київ, 2019. - С. 45.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20615.pdf Size : 1262195 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska