The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20618
Title: Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства
Authors: Волонтир Л. О.
Keywords: конкурентоспроможность, аграрне підприємство
Date of publication: 2019-06-07 10:15:41
Last changes: 2019-06-07 10:15:41
Year of publication: 2019
Summary: Поняття конкурентоспроможності підприємства містить у собі великий комплекс
соціально-економічних та організаційно-управлінських характеристик, які визначають стан суб’єкта господарювання на галузевому ринку. Цей комплекс також містить характеристики товару, які визначаються специфікою сільськогосподарського виробництва, а також фактори, що формують у цілому організаційно-економічні умови виробництва і збуту аграрної продукції.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20618.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : зб. тез II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. - Київ : НУБіП України, 2019. - С. 33-34.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20618.pdf Size : 914861 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska