The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20632
Title: Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції
Authors: Коляденко С. В., Коляденко Д. Л.
Keywords: конкурентоспроможність, сільськогосподарські угіддя, земельні ресурси, економічний потенціал, земельний потенціал, продукція садівництва
Date of publication: 2019-06-10 16:20:10
Last changes: 2019-06-10 16:20:10
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто особливості земельних ресурсів як засобу виробництва
у сільському господарстві: сільськогосподарські угіддя України є одними з
найкращих у світі, проте за своєю структурою вони не відповідають науковообґрунтованим нормам. З урахуванням того, що земля, як складова економічного потенціалу, є природним потенціалом забезпечення виробництва високоякісної продукції (у першу чергу продовольчої), в Україні є можливість вирощувати не тільки основні види та групи культур (зернові, технічні, олійні тощо), але й необхідні для задоволення зростаючих потреб населення інші види, зокрема, плодово-ягідні. Досліджено ряд чинників, що позитивно та негативно впливають на використання земель в Україні й визначено їх вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарських товаровиробників (зокрема, і продукції садівництва). Визначено передумови подальшого розвитку плодово-ягідного підкомплексу з урахуванням впровадження інноваційних технологій вітчизняних та зарубіжних підприємств з метою забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції, використовуючи природний потенціал родючості українських земель.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20632.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2018. - № 12. - С. 25-37.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20632.pdf Size : 875541 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska