The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20650
Title: Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями
Authors: Сироватко К. М., Вугляр В. С.
Keywords: молодняк свиней, БВМД «Ефіпрот», згодовування, забійні показники, субпродукти, внутрішні органи
Date of publication: 2019-06-11 09:25:24
Last changes: 2019-06-11 09:25:24
Year of publication: 2019
Summary: У результаті проведених наукових досліджень встановлені забійні показники свиней при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» із різними дозами ефірних олій у раціонах. Показано, що згодовування нового кормового фактора у вигляді білково-вітамінно-мінеральної доба-вки сприяло кращому поїданню корму та збільшенню середньодобових прирості на 4,1 та 7,1% порівняно з контролем. За результатами проведеного контрольного забою відгодівельного молодняку свиней встано-влено, що забійна маса дослідних груп, які отримували БВМД «Ефіпрот» була вищою, порівняно з конт-ролем на 4,82 та 8,37 кг залежно від дози добавки, а забійний вихід на 2,6 та 4,6 %. Також згодовування БВМД сприяло кращим показникам маси туші - збільшення відбулось на 7,3 кг, показник виходу туші переважав контрольне значення на 4,63 % - 5,73 % . Споживання БВМД «Ефіпрот» у раціонах молодняку свиней зумовлює збільшення абсолютних пока-зників маси субпродуктів, та зміни маси внутрішніх органів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20650.pdf
Publication type: Статті
Publication: Slovak international scientific journal. - 2019. - № 29. - S. 27-30.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20650.pdf Size : 1132572 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska