The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20655
Title: Лізинг як економічна категорія
Authors: Грищук Н. В., Павлюк І.
Keywords: лізинг, кредитні ресурси, банки
Date of publication: 2019-06-11 10:31:36
Last changes: 2019-06-11 10:31:36
Year of publication: 2019
Summary: Висока вартість банківських кредитних ресурсів, фінансовий стан і недостатній рівень кредитоспроможності вітчизняних підприємств зумовили необхідність упровадження ефективних і доступних способів фінансування для оновлення основних засобів і розвитку виробництва, до яких, зокрема, відноситься лізинг.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20655.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (20 квіт. 2019 р., м. Полтава). У 7 ч. Ч. 4. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - 2 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20655.pdf Size : 536543 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska