The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20659
Title: Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства
Authors: Волонтир Л. О.
Keywords: аграрні підприємства, ресурсний потенціал
Date of publication: 2019-06-11 12:37:07
Last changes: 2019-06-11 12:37:07
Year of publication: 2019
Summary: Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сучасних трансформаційних процесів потребує якісної оцінки, і передусім на рівні регіонів, що має прямий вплив на соціально-економічний розвиток країни у цілому.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20659.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (27 квіт. 2019 р., м. Луцьк). - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. - Вип. 12, ч. 1. - С. 64-67.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20659.pdf Size : 1058668 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska