The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20665
Title: Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин
Authors: Коляденко Д. Л.
Keywords: трансформація земельних відносин, інституціоналізм, інституціональний підхід, інституціональні трансформації, рейтинговий аналіз, земельний ринок
Date of publication: 2019-06-11 15:09:19
Last changes: 2019-06-11 15:09:19
Year of publication: 2018
Summary: Проаналізовано стан економічного регулювання земельних відносин в умовах
сучасного розвитку аграрного сектора України та визначено його роль і значення у формуванні ефективного землекористування та трансформації земельних відносин у майбутньому. Для нас є актуальним дослідження і висвітлення основних інституційних проблем земельного ринку, які впливають на рівень економічного розвитку. Скориставшись базою даних “World Value Survey data base”, ми проаналізували та встановили, що основними інституційними недоліками є система захисту прав власності. Порушена проблематика становлення й розвитку в Україні реальних ринкових форм обігу земель сільськогосподарського призначення. Визначено чинники, що спонукають до вирішення цієї проблеми нагально, а саме: розвиток міжнародного
поділу праці, глобалізація світових економічних процесів, посилення конкурентних засад у зовнішньоекономічних зв’язках, особливо за умов нових вимог, що постають перед аграрним сектором економіки у зв’язку зі вступом України до СОТ і евроінтеграційним курсом, необхідністю відповідати певним міжнародним стандартам ринкової розвиненості. Розвиток і підтримка інституту приватної власності на землю сприяє формуванню ефективного землевласника, насамперед у сфері малого та середнього аграрного підприємництва, але досліджені недоліки інституціонального характеру не дають можливості говорити про його становлення зараз.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20665.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2018. - № 9. - С. 122-135.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20665.pdf Size : 703657 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska