The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20676
Title: Тенденції розвитку індустрії гостинності
Authors: Табенська О. І.
Keywords: готельно-ресторанний бізнес
Date of publication: 2019-06-12 15:01:33
Last changes: 2019-06-12 15:01:33
Year of publication: 2019
Summary: Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні на даний час є одним з
перспективних напрямів національної економіки. Міжнародний досвід свідчить, що готельне та ресторанне господарство розвиваються досить швидкими темпами, породжуючи все більшу конкуренцію, але в той же час і велика кількість закладів гостинності витісняється з ринку.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20676.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., (26 січ. 2019 р., м. Полтава). У 7 ч. Ч. 5. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - С. 22-24.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20676.pdf Size : 618821 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska