The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20678
Title: Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва
Authors: Табенська О. І.
Keywords: інноваційна діяльність, ресурсний потенціал
Date of publication: 2019-06-12 15:15:53
Last changes: 2019-06-12 15:15:53
Year of publication: 2018
Summary: На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми
збереження ресурсного потенціалу. Зарубіжні та вітчизняні вчені аналізують
глобальні проблеми та пропонують шляхи їх вирішення. Актуальність даних
проблем не викликає сумніву.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20678.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (30 листоп. 2018 р., м. Харків). - Харків : ХНАДУ, 2018. - С. 168-170.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20678.pdf Size : 399096 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska