The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25392
Title: Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства
Authors: Амонс С. Е.
Keywords: управління, маркетинг підприємства
Date of publication: 2020-07-28 09:25:39
Last changes: 2020-07-28 09:25:39
Year of publication: 2020
Summary: Світова економічна криза виявила багато недосконалостей та суттєвих недоліків в господарській та виробничій діяльності сучасних підприємств. Основні з них: значна кількість з них не була підготовлена до динамічних змін та необхідності до адаптації, що вони не володіють сучасним арсеналом науково-обґрунтованих методів ведення конкурентної боротьби. Це часто призводило до зупинки виробничої діяльності, а також банкрутства суб’єктів господарювання через їх неефективну роботу.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25392.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми менеджменту та права», 1-2 черв. 2020 р. - Вінниця : ВНАУ, 2020. - 5 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25392.pdf Size : 435283 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska