The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25394
Title: Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського
Authors: Колесник Т. В., Лакомський Б. А.
Keywords: економіка, маркетинг, моделювання, бізнес-модель, рентабельність, горіх волоський
Date of publication: 2020-07-29 12:39:25
Last changes: 2020-07-29 12:39:25
Year of publication: 2020
Summary: В роботі здійснено економічне та маркетингове моделювання сценаріїв діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського. Розглядаються етапи виробничої та збутової діяльності підприємства від закладення саду або придбання переробленої сировини до збуту переробленої сировини та продукції отриманої в результаті перероблення горіху волоського в залежності від вибраної бізнес-моделі. Здійснено порівняльний аналіз рентабельності діяльності підприємства. Здійснено аналіз абсолютних значень показників дохідності та прибутковості при різних бізнес-моделях діяльності підприємства. Запропоновано можливі шляхи розвитку використаних моделей. Результати роботи отримано для аграрних підприємств Вінницької області.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25394.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: East European Scientific Journal. - 2020. - № 6 (58), part 1. - P. 14-26.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25394.pdf Size : 887641 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska