The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25590
Title: Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки
Authors: Калетнік Г. М., Дармограй О. В.
Keywords: ринок продовольства, економічні агенти, продовольча безпека, експортний потенціал
Date of publication: 2020-09-10 08:40:41
Last changes: 2020-09-10 08:40:41
Year of publication: 2016
Summary: Обґрунтовано теоретичні засади і методичні підходи щодо вивчення
сучасного стану розвитку продовольчого ринку та розробці його стратегії.
Сформульовано теоретико-методичні підходи до оцінки продовольчого
ринку як механізму взаємодії його агентів і встановлено стратегічні
перспективи розвитку підсистем продовольчого ринку з урахуванням їх
особливостей, проаналізовано структуру та динаміку пропозиції на ринку
продовольства в Україні, визначено місце господарства населення як суб’єктів
ринку продовольства, проведено дослідження кон’юнктури ринку та динаміки
попиту на продовольство. Досліджено теоретико-методичні та практичні
аспекти забезпечення продовольчої безпеки. Наведено методичні підходи до
оцінки експортний потенціалу продовольчого ринку України,визначено
потенційні можливості щодо експорту продовольства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25590.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2016. - 266 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25590.pdf Size : 4480949 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska