The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27905
Title: Дослідження контролю якості запасних частин мобільної техники / Research of guality control of spare parts of mobile eguipment
Authors: Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B.
Keywords: mobile machines, spare parts, equipment, quality, means of control, methods of control, steel, radiation
Date of publication: 2021-02-22 15:16:41
Last changes: 2021-02-22 15:16:41
Year of publication: 2021
Summary: Тривала експлуатація мобільних машин в основному залежить від технічного стану, який підтримується якісним технічним обслуговуванням та ремонтом. При використанні неякісної зношеної техніки збільшується потребу в запасних частинах, що негативно впливає на експлуатаційні витрати. Загострюється проблемами тим, що рівень браку запасних частин досягає 45%. При цьому, ресурс запасних частин не відповідає заданому, що призводить до збільшення експлуатаційних витрат.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27905.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Colloquium-journal. Polska: Warszawa, 2021. № 5 (92). P. 49-57.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27905.pdf Size : 1632865 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska