The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27907
Title: Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції
Authors: Цирульник С. М.
Keywords: Інтернет речей, модуль IoT, онлайн сервіс, мобільний додаток, вільне програмне забезпечення, моніторинг даних, метеостанція
Date of publication: 2021-02-22 15:19:54
Last changes: 2021-02-22 15:19:54
Year of publication: 2020
Summary: Світ швидко покривається мережами, які дозволяють цифровим пристроям взаємо з’єднуватися та передавати дані. Завдяки мережам можливе підключення всіх мобільних пристроїв, електронних датчиків, електронних вимірювальних приладів, медичних приладів та датчиків. Вони відслідковують, обмінюються, оцінюють та в деяких випадках автоматично коригують дані, які збираються та передаються. Поняття «Інтернет речей» є комплексним та має кілька рівнів: кінцеві пристрої (датчики, виконавчі пристрої), транспортний рівень (телекомунікаційне середовище, що включає дротові та бездротові мережі) та рівень роботи з даними (збір, зберігання та обробку). Ринкове середовище формує вимоги до молодих фахівців, а конкуренція між закладами вищої та фахової передвищої освіти надає можливість підготувати висококваліфікованого фахівця, який здатний вивчати та створювати сучасне апаратно-програмне забезпечення функціонування розумних електронних пристроїв та систем, які є вузлами мережи «Інтернет речей». У статті розглядаються питання, які пов’язані з особливостями створення простих пристроїв в рамках концепції Internet of Things на базі популярного Wi-Fi-модуля ESP8266 та впровадженням цих досліджень у освітній процес. Розкрито технічні можливості, особливості підключення та взаємодії модуля ESP8266 для моніторингу метеоданих. Показана організація доступу модуля до мережі Інтернет, відправлення даних та їх моніторинг з використанням популярного мобільного додатку Blynk, Virtuino та хмарного IoT-сервісу ThingSpeak. Проаналізована їх робота в некомерційних задачах та зручність користування освітнім закладом. У статті наводяться вихідні коди програм для Wi-Fi-модуля ESP8266 з цифровим датчиком BME280.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27907.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Open educational e-environment of modern University, 2020. № 9. Р. 181-192.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27907.pdf Size : 1600539 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska