The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27923
Title: Збалансоване природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня
Authors: Мудрак Г.В.
Keywords: збалансоване природокористування, принципи природокористування, природні ресурси
Date of publication: 2021-02-22 16:05:22
Last changes: 2021-02-22 16:05:22
Year of publication: 2021
Summary: У програмі з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня, яка вивчається за вибором, подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за якими студенти повинні знати і вміти; зміст програми; список інформаційних джерел.
Програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» розроблена для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва зі спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27923.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27923.pdf Size : 835503 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska