The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27933
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня "Бак
Authors: Мазур О.В., Пінчук Н.В.
Keywords: рослинництво, землеробство, грунти, гербіциди, технологія вирощування продукції рослинництва
Date of publication: 2021-02-16 08:39:49
Last changes: 2021-02-16 08:39:49
Year of publication: 2021
Summary: Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні заходи і плани досягнення визначених цілей в яких враховані аспекти важливості галузі рослинництва, для використання технічних ресурсів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27933.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27933.pdf Size : 595565 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska