The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28135
Title: Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах
Authors: Мазур В. А., Врадій О. І.
Keywords: гриби, концентрація, цинк, мідь, свинець, кадмій, водно-сольовий розчин, вимочування
Date of publication: 2021-04-06 14:25:12
Last changes: 2021-04-06 14:25:12
Year of publication: 2021
Summary: Для дослідження впливу терміну вимочування грибів у водно-сольовому розчині
на концентрацію в них важких металів проводили за такою схемою: 1) відібрані
зразки грибів очищені та промиті під проточною водою протягом 10 хв. (контроль); 2) вимочування грибів протягом 2-х годин у проточній воді за температури зовнішнього середовища 22-24 о С (варіант 1); 3) вимочування грибів протягом 2-х годин у підсоленій воді (на 1 кг грибів – 1 л води та 10 г солі) (варіант 2); 4) вимочування грибів протягом 4-х годин у підсоленій воді (варіант 3); 5) вимочування грибів протягом 6-ти годин у підсоленій воді (варіант 4). Вивчено вплив вимочування лісових їстівних грибів у водно-сольовому розчині на вміст у них важких металів та виявлено, що за вимочування грибів протягом 2-х годин у проточній воді за температури зовнішнього середовища 22-24 о С концентрація Zn в них знизилась від
1,59 до 1,85 рази; Cu – від 3,0 до 3,7 рази; Pb – від 2,41 до 2,62 рази; Cd – від 1,96 до 2,16 рази. При вимочуванні грибів протягом 2-х годин у підсоленій воді, концентрація Zn в них знизилась: від 1,2 до 1,63 рази; Cu – від 2,0 до 2,64 рази; Pb – від 3,62 до 4,4 рази; Cd – від 6,0 до 3,4 рази. За вимочування грибів протягом 4-х годин у підсоленій воді, концентрація Zn в них знизилась: від 1,23 до 1,48 рази; Cu – від 1,34 до 2,15 рази;
Pb – від 23,0 до 12,0 рази; Cd – від 1,08 до 1,2 рази. За вимочування грибів протягом 6-ти годин у підсоленій воді концентрація Zn в них знизилась: від 1,16 до 1,29 рази; Cu – від 1,5 до 1,73 рази; Pb – від 3,5 до 4,2 рази; Cd – від 1,5 до 2,0 рази. За вимочування у підсоленій воді грибів спостерігалось зниження концентрації в них цинку, міді, свинцю та кадмію. Із збільшенням терміну вимочування грибів в підсоленій воді спостерігається підвищення в них концентрації цих елементів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28135.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 20. С. 16-32.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28135.pdf Size : 829920 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska