The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30927
Title: Банківський нагляд та його вплив на банківську систему України.
Authors: Руда О.Л.
Keywords: банківська система, банківський нагляд, банк, економічні нормативи, діяльність банків, ліквідність, платоспроможність.
Date of publication: 2022-05-11 08:39:32
Last changes: 2022-05-11 08:39:32
Year of publication: 2022
Summary: Стаття розкриває поняття «банківський нагляд» та висвітлено його вплив на банківську систему в цілому. Наведено поняття «банківська система» та виокремлено її цілі. Банківський нагляд досягається завдяки різним прийомам, способам та методам банківського нагляду, які були охарактеризовані в статті. Проаналізовано кількісну зміну комерційних банків, які діяли на території України у період з 01.05.2016 – 01.05.2021 рр. Дано визначення поняття «економічні нормативи діяльності банків» та перераховано які нормативи встановлені Національним банком України, що є обов’язковими до виконання всіма банками. Також було проаналізовано кожний з наведених нормативів за період з 01.05.2016-01.05.2021 рр. Наведено моменти які необхідно вдосконалити для покращення банківського нагляду. Охарактеризовано напрямки покращення за вимогами Базель-ІІІ, та зроблені висновки.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/30927.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. 2022. № 5-6. С. 15-23.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30927.pdf Size : 5625824 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska