The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30929
Title: Лісостепова Україна напередодні великих реформ 19 ст.: Населення, суспільство, освіта в дзеркалі статистики.
Authors: Бойко Ю.М., Левчук К.І.
Keywords: Україна, історія, населення, суспільство, освіта.
Date of publication: 2022-05-11 12:39:47
Last changes: 2022-05-11 12:39:47
Year of publication: 2022
Summary: Видання презентує результати комплексного наукового дослідження демографії, соціальної структури, інтелектуального розвитку суспільства Лісостепової України 40-х – початку 60-х років 19 ст. Вперше за основу прийнято масові статистичні джерела, застосовано оригінальну методику їх критичного аналізу та використання. Для студентів, викладачів, усіх, кому не байдужа наша історія.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/30929.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Вінниця: ТОВ «Твори», 2022. 280 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30929.pdf Size : 7017489 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska