The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30962
Title: Вплив сидератів на родючість ґрунту.
Authors: Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Овчарук В.В., Овчарук І.І.
Keywords: сидерати, вирощування, ґрунт, родючість.
Date of publication: 2022-05-12 21:33:58
Last changes: 2022-05-12 21:33:58
Year of publication: 2021
Summary: Метою статті є вивчити вплив різних видів післяжнивних сидеральних культур на показники родючості ґрунту. Дослідженнями передбачалося вивчити вплив вирощування післяжнивних сидератів — пшениці озимої, ячменю ярого, гороху та ріпаку озимого — на показники родючості ґрунту: вміст гумусу, лужногідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, реакцію ґрунтового розчину рН, гідролітичну кислотність та суму ввібраних основ. Експериментальні дослідження проводили впродовж 2018–2021 рр. в умовах ФГ «Зоря Василівки» Тиврівського району Вінницької області на сірих опідзолених ґрунтах.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/30962.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Збалансоване природокористування. 2021. № 4. С. 144-152.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30962.pdf Size : 459106 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska