The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30963
Title: Перспективи розвитку біопалива в особистих селянських господарствах.
Authors: Мазур К.В., Гонтарук Я.В.
Keywords: біопаливо, біогаз, дигестат, стратегія, енергонезалежність, тверде біопаливо.
Date of publication: 2022-05-12 21:37:49
Last changes: 2022-05-12 21:37:49
Year of publication: 2022
Summary: Метою даної статті є дослідження перспектив переробки побічної продукції особистих селянських господарств на біопаливо з метою підвищення енергетичної незалежності України та самозабезпечення потреб в паливних ресурсах для обігріву домоволодінь. Актуальність дослідження полягає в необхідності напрямів розвитку виробництва біопалива в короткостроковій перспективі для забезпечення потреб особистих селянських господарств. У процесі дослідження було використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів: економічного аналізу – при визначенні ефективності виробництва біогазу та твердого біопалива особистими селянськими господарствами; аналізу та синтезу – при поєднанні складових економічних явищ в єдиному процесі; графічний – при наочному відображенні окремих показників функціонування господарств; дедуктивний – при теоретичному осмисленні проблеми та уточненні окремих понять; індуктивний – при зборі, систематизації та обробці інформації. Отриманні результати включають в себе комплекс напрямів з реалізації заходів з метою розвитку виробництва біопалива в особистими селянськими господарствами та сільськими територіальними громадами та зниження рівня енергозалежності. Досліджено підходи вчених та способів та напрямів розвитку виробництва біопалива в Україні. Визначено найбільш доцільні способи виробництва біопалива в сільській місцевості. Запропоновані заходи з розробки державних програм дотування домогосподарств в сільській місцевості, які утримують три та більше корів та планують виробляти біогаз для власних потреб. Визначено, що використання прогресивних технологій виробництва біогазу та твердого біопалива особистими селянськими господарствами з побічної продукції власного сільськогосподарського виробництва є менш затратним та займатиме порівняно малий часовий проміжок ніж нарощення обсягів видобутку природного газу. Обґрунтовано необхідність застосування дигестату як засобу підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Практична цінність дослідження полягає в розробці комплексу заходів для запуску виробництва біопалива в особистих селянських господарствах. Сформовано принципову схему переробки відходів сільськогосподарської діяльності в особистих селянських господарств на біогаз та тверде біопаливо. Розробленні напрями розвитку виробництва біопалива доцільно використати, як доповнення до діючої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/30963.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Підприємництво та інновації. 2022. № 23. С. 32-36.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30963.pdf Size : 679389 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska