The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31482
Title: Оцінка деформовності матеріалу при висаджуванні елементів заготовок методом штампування обкочуванням
Authors: Михалевич В.М., Матвійчук В.А., Колісник М.А.
Keywords: штампування обкочуванням, циліндричний і конічний валки, висаджування фланця, напружено-деформований стан, деформовність, модель лінійного підсумовування пошкоджень.
Date of publication: 2022-09-16 10:10:48
Last changes: 2022-09-16 10:10:48
Year of publication: 2022
Summary: В статті приведені результати розробки і дослідження технологічних схем висаджування фланців на трубних (кільцевих) заготовках методом штампування обкочуванням циліндричним і конічним валками. Показано, що досягнення значних розмірів різних елементів заготовки можливе за рахунок забезпечення направленого плину металу шляхом зміни взаємного положення валка і заготовки. Висаджування зовнішніх фланців відноситься до найбільш ефективних операцій штампування обкочуванням, оскільки дозволяє формувати широкий спектр виробів з розвинутими геометричними елементами. Для оцінки технологічних можливостей операції висаджування фланців була встановлена найбільш небезпечна з позицій руйнування зона заготовки і проведений аналіз напружено-деформованого стану матеріалу з використанням методу сіток, вимірювання твердості та мікроструктурного аналізу. За результатами досліджень схематично побудовані шляхи деформування часток матеріалу периферійної поверхні фланця в координатах «інтенсивність деформацій – показник напруженого стану». Ці шляхи деформування приведені на тлі кривих граничних деформацій сталей, які побудовані за результатами одновісного стиску і кручення циліндричних зразків та з використанням апробованих апроксимацій. Побудована математична модель траєкторій деформацій, для чого в якості базисної прийнято однопараметричну функцію, що «склеєна» з елементарної функції синус та дотичної до неї в деякій точці прямої. Для визначення використаного ресурсу пластичності прийнято модель підсумовування пошкоджень зі степеневою апроксимацією функції пошкоджень. В результаті нами вперше описаний загальний вираз моделі лінійного підсумовування пошкоджень для випадку параметричного завдання шляху деформування. Приведене графічне представлення за побудованою моделлю накопичення пошкоджень в матеріалі небезпечної зони фланця при висаджуванні методом ШО. На основі побудованої моделі можна проводити моделювання накопичення пошкоджень шляхом зміни значень параметрів моделі, для різних матеріалів та шляхів деформування, які, в свою чергу, залежать від відносних геометричних параметрів заготовки та її розташування по відношенню до обкочувального валка.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31482.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 2 (117). С. 104-114.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31482.pdf Size : 2400212 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska