The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31483
Title: Дослідження димності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на дизельному паливі з елементами біопалива
Authors: Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А., Буздиган М.В.
Keywords: двигун внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази, біопаливо, дизельне паливо, сажа, фільтр, регенерація.
Date of publication: 2022-09-16 10:15:04
Last changes: 2022-09-16 10:15:04
Year of publication: 2022
Summary: Наймасовішим транспортнимзасобом у світі являється автомобіль, щорічно їх кількість безупинно збільшується. На заміну застарілим автомобілям приходять удосконалені моделі при цьому розробляються і впроваджуються нові конструкції та системи автомобіля. До напрямків вдосконалення конструкції автомобіля, крім підвищення безпеки, паливної економічності та комфортності, відносять підвищення екологічної безпеки, так як автомобіль є джерелом забруднення навколишнього середовища. Двигуни внутрішнього згорання є основним джерелом техногенних забруднень атмосфери. Робота двигуна внутрішнього згоряння супроводжується утворенням викидів сірчистого газу й оксидів азоту, що є причиною утворення кислотних опадів. Неминучим є утворення смогу та парникового ефекту через викиди вуглеводнів, а тверді частинки пилу й сажі спричинюють зміну погоди (похолодання, тумани й дощі). Усі ці чинники разом із викидами промислових підприємств призводять до глобальноїзміни клімату Землі. Паливне випаровування, картерні й відпрацьовані гази відносяться до основних явищ шкідливого впливу двигуна внутрішнього згоряння на довкілля та становлять до 78%. Дана стаття містить дослідження з визначення димності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на дизельному паливі з елементами біопалива. Розглянуто групи хімічних елементів, які входять у склад відпрацьованих газів. Проаналізовано існуючі напрямки зменшення токсичності відпрацьованих газів. Прослідковано вплив різного виду палива на токсичність відпрацьованих газів та сажоутворення. Відображено кількісний склад дизельного палива з біопаливом. Охарактеризовано принцип роботи сажового фільтра під час фільтрації та регенерації. Описано види регенерації та принцип їх дії. Досліджено димність сажових фільтрів при різному пробігу та відсотковому відношенню дизельного палива з біопаливом. Описано принцип використання димоміра «Інфракар Д».Проведено експериментальне дослідження очищення сажового фільтра ультразвуком. З врахуванням отриманої інформації, зроблені висновки.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31483.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 2 (117). С. 75-86.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31483.pdf Size : 3000103 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska