The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31485
Title: Організація аналізу грошових потоків на підприємстві
Authors: Мулик Т.О.
Keywords: грошові кошти, грошові потоки, аналіз грошових потоків, управління грошовими потоками.
Date of publication: 2022-09-18 18:46:05
Last changes: 2022-09-18 18:46:05
Year of publication: 2022
Summary: У статті досліджено організацію аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що аналізу грошових потоків відводиться важлива роль, адже неможливо ефективно управляти ними без проведення ґрунтовної оцінки. Аналіз проводиться, як правило, на основі фінансової звітності, яка дає можливість оцінити динаміку, структуру грошових потоків, їх ефективність використання в контексті минулих подій господарської діяльності підприємства. Аналіз грошових потоків господарюючого суб’єкту дає можливість здійснювати абсолютно обґрунтовані прогнози на майбутнє, роботи розрахунок потоків у наступних періодах, приймати управлінські рішення у поточному періоді, коригувати рух грошових потоків на підприємстві на підставі відхилень факту від плану тощо. Доведено, що ефективне виконання завдань аналізу грошових потоків потребує чіткої організації аналітичної роботи щодо їх оцінки. За результатами дослідження представлено основні етапи здійснення аналітичної роботи щодо оцінки грошових коштів та грошових потоків підприємства, яка спрямована на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень щодо цих активів. Визначено, що оцінку грошових потоків доцільно проводити за двома напрямами: аналіз абсолютних значень грошових показників та аналіз відносних показників грошових потоків. Здійснено аналіз руху грошових коштів від різних видів діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна». Оцінено залежність між структурою грошових потоків та якістю управління підприємством. Проведено коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства. За результатами аналізу руху грошових потоків підприємств можна визначити: з яких джерел та у якому обсязі надходять кошти; напрями витрачання грошових ресурсів; здатність підприємства забезпечити перевищення надходжень над виплатами; здатність виконати поточні фінансові зобов`язання; чи достатнім є обсяг отриманого прибутку для задоволення потреб у грошах; причини різниці між обсягом прибутку та вільних коштів; здатність підприємства здійснювати інвестиційну діяльність за рахунок власних коштів, тощо. Запропоновані заходи на підприємстві щодо поліпшення управління грошовими потоками.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31485.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2022. № 40.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31485.pdf Size : 307632 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska