The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31486
Title: Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції Вінницької області
Authors: Мазур К.В., Гонтарук Я.В.
Keywords: маркетинг, ринок, інформаційна система, продовольство, стратегія, розвиток.
Date of publication: 2022-09-18 18:50:13
Last changes: 2022-09-18 18:50:13
Year of publication: 2022
Summary: Метою даної статті є розробка напрямів розвитку маркетингу на ринках агропродовольчої продукції. Актуальність дослідження полягає в необхідності напрямів розвитку в аграрних формуваннях щодо забезпечення ефективного функціонування підприємств. У процесі дослідження було використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів: економічного аналізу; аналізу та синтезу; графічний; дедуктивний; індуктивний. Отриманні результати представляють інформаційну основу прийняття господарських рішень в сфері маркетингу в аграрних підприємствах. Доведено доцільність розуміти маркетингову інформаційну систему підприємства як сукупність взаємозалежних внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків, основними полюсами якої є сільськогосподарський товаровиробник і споживач продовольчої продукції, що замикається в рамках маркетингової служби підприємства і спрямована на розробку ефективного комплексу маркетингу відповідної продукції.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31486.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 160-165.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31486.pdf Size : 850296 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska