The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31487
Title: Обчислення роботи в одній прикладній технічній задачі з різною геометрією розташування та порівняння отриманих результатів
Authors: Дубчак В.М., Пришляк В.М.
Keywords: теорія, практика, резервуар, числові характеристики, обчислення роботи, рух рідин, сільськогосподарські матеріали.
Date of publication: 2022-09-18 18:53:28
Last changes: 2022-09-18 18:53:28
Year of publication: 2022
Summary: В статті розглянуто алгоритми побудови еквівалентних моделей заповнення резервуарів сільськогосподарської техніки рідинами, такими як паливо-мастильними матеріалами, ядохімікатами, органічними добривами та іншими твердими сипкими речовинами, динаміку руху котрих (силу опору, роботу, потужність) можна прирівняти до руху рідин. Зростаючі вимоги у конкурентному ринковому середовищі обумовлюють необхідність постійного вдосконалення та обґрунтування оптимальних параметрів і форм резервуарів для перевезення матеріалів, які забезпечують виробниче функціонування складних технічних систем. У статті представлено різноманіття можливих технічних рішень резервуарів (ємностей) для зберігання та перевезення рідинних матеріалів по поверхні поля з різною змінною крутістю. Розроблено теоретичні засади практичного спрямування руху сільськогосподарських матеріалів у повітряному та рідинних середовищах за умови дії гравітаційного поля. Проаналізовано технічні особливості робочих органів і систем для внесення рідких матеріалів залежно від потреб (зміни твердості ґрунту, крутизни схилів, швидкості руху агрегату). Інноваційний розвиток конкурентоспроможних агропромислових технологій і сільськогосподарської техніки можливий тільки із залученням потужного фізико-математичного апарату, що інколи є проблемним через нестачу фундаментальних теоретичних знань у проектувальників, конструкторів та студентів агроінженерного спрямування. У результаті проведення досліджень з використанням фундаментального аналітикоматематичного апарату розроблено алгоритмічні моделі, що описують рух рідин (мінеральних добрив) на їх переміщення. Такі процеси й явища відбуваються під час виробничого функціонування сільськогосподарських машин з резервуарами для переміщення рідких матеріалів (добрив), тощо. Застосування апарату математичного аналізу та розрахунку технологічних процесів і технічних систем забезпечує створення необхідних умов для ефективного подачі рідинних матеріалів, внесення добрив, що важливо в системах точного землеробства. Окрім того, запропоновані інноваційні методи теоретичного аналізу та синтезу процесів, явищ, характерних для агропромислового виробництва, можуть ефективно й якісно застосовуватись у навчальному процесі під час підготовки агроінженерів до проектної професійної діяльності.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31487.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 2 (117). С. 53-62.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31487.pdf Size : 3032661 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska