The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 31488
Title: Видовий та кількісний склад мікофлори сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва і рослинництва
Authors: Разанов С.Ф., Мельник В.О.
Keywords: ґрунт, гриби, мікофлора, мікроміцети, інтенсивне садівництво, інтенсивне рослинництво.
Date of publication: 2022-09-18 18:59:35
Last changes: 2022-09-18 18:59:35
Year of publication: 2022
Summary: У статті розглянуто мікофлору ґрунту за різного напряму використання сільськогосподарських угідь за інтенсивного вирощування сільськогосподарьких культур. Визначено видовий та якісний склад мікофлори ґрунту залежно від напряму використання сільськогосподарських угідь (садівництво та польові сівозміни). В умовах Вінницької області досліджено кількісний та видовий склад грибних угрупувань сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва і рослинництва. Дослідження проведено в умовах Тиврівського району Вінницької області на прикладі сільгоспугідь ТОВ «Агро-Еталон».
Мікроорганізми ґрунту – зручний об’єкт спостережень. На основі аналізу літературних джерел встановлено визначальну функцію мікроорганізмів у збереженні гомеостазу, відновленні родючості ґрунтів та формуванні врожаю сільськогосподарських культур.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31488.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агробіологія. 2022. № 1 (171). С. 63–70.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 31488.pdf Size : 548276 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska