The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10070
Title: Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу
Authors: Фурман І.В., Кочергіна О.Ю.
Keywords: Міжнародний лізинг, лізинговий платіж, міжнародний кредит
Date of publication: 2014-06-03 10:26:22
Last changes: 2014-06-03 10:26:22
Year of publication: 2014
Summary: Досліджено економічну сутність та класифікацію міжнародного лізингу
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/10070.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки». – Київ. – 4-5 квітня 2014.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10070.pdf Size : 1803373 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska