The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10440
Title: Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів
Authors: І. А. Зозуляк
Keywords: Зерно, сушіння, конвективне сушіння, вібромашина, вібрація, дебаланси, вібропривід, віброкип ’ячий шар
Date of publication: 2014-11-29 09:50:08
Last changes: 2016-03-29 09:50:08
Year of publication: 2014
Summary: Проведено аналіз літературних джерел та обгрунтовано необхідність та можливість створення нових конструкцій сушарок з використанням вібраційних коливань робочого контейнера для інтенсифікаії про¬цесу сушіння. Запропоноване конструктивне рішення вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів у віброкип ’ячому шарі дозволяє одночасно реалізувати два керовані технологічні процеси сушіння для інтенсифікації процесів тепло-масообміну при сушінні сипучих матеріалів
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/10440.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-европеский журнал передових технологий
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10440.pdf Size : 10059182 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska